ul. Joanny Żubr 30, 98-300 Wieluń
Rejestracja: 43 843 19 26 / 603 069 078
Rehabilitacja: 43 650 22 44 / 661 580 833

Metody specjalne

W pracy z Pacjentami wykorzystujemy dodatkowo następujące metody specjalne:

  • terapię manualną metodą Ackermana,
  • metodę PNF,
  • terapię nerwowo-mięśniową,
  • pinoterapię,
  • terapię wisceralną,
  • masaż tkanek głębokich,
  • kinesiologytaping.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Honorujemy ubezpieczenia zdrowotne